Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten niet-aangeboren hersenletsel voor patiënten

Datum: donderdag 12 december 2019 - donderdag 12 december 2019

Training Positieve Gezondheid en werken met het spinnenweb

Datum: vrijdag 17 januari 2020 - vrijdag 6 maart 2020

Voorlichtingsbijeenkomsten niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Datum: maandag 27 januari 2020 - maandag 14 december 2020

Vacature casemanager TANDEM

Vacature programmaleider Patiënt als Partner

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Deel