Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Zorgen voor Jezelf

Datum: dinsdag 10 mei 2016 - dinsdag 11 oktober 2016

Regionale netwerkbijeenkomst Niet aangeboren Hersenletsel

Datum: dinsdag 17 mei 2016 - dinsdag 17 mei 2016

Theeconferentie transmurale overdrachten

Datum: donderdag 19 mei 2016 - donderdag 19 mei 2016

Nazorg na een beroerte

Datum: woensdag 4 mei 2016
Het platform Eenzaamheid bij ouderen heeft de aanpak geformuleerd in een sociale kaart en stroomschema. Professionals als thuiszorgmedewerkers en...

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager.

.

Na uw aanvraag nemen wij binnen een week contact op.

Op dit moment is er een wachtlijst. Afhankelijk van de urgentie bepalen wij, in overleg met u, wanneer de zorg van start kan gaan.

Aanmelden

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Deel