Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten niet-aangeboren hersenletsel voor patiënten

Datum: donderdag 20 juni 2019 - donderdag 12 december 2019

Training Positieve Gezondheid en werken met het spinnenweb

Datum: woensdag 18 september 2019 - woensdag 4 december 2019

Casuïstiekbespreking over euthanasie en voltooid leven

Datum: donderdag 19 september 2019 - donderdag 19 september 2019

Vacature Directeur Transmuraal Netwerk MH

Vacature TANDEM casemanager

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Deel