Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Agenda  /  Alle agendapunten

Agenda

Nieuws

Netwerkbijeenkomst verslavingsproblematiek

Datum: Dinsdag 19 februari 2019
Tijdstip: 15:00 - 17:00 uur

Theeconferentie 'Overdrachten in de Palliatieve Zorg'

Datum: Donderdag 21 februari 2019
Tijdstip: 16:00 - 18:00 uur

Casuïstiekbespreking over pijn in de palliatieve fase

Datum: Donderdag 7 maart 2019
Tijdstip: 16:45 - 19:30 uur

Voorlichtingsbijeenkomsten niet-aangeboren hersenletsel voor patiënten

Datum: Diverse data in 2019
Tijdstip: 16:15 - 17:15 uur

MS-symposium 'Het Roer Moet Om' voor patiënten, naasten en geïnteresseerden

Datum: Woensdag 13 maart 2019
Tijdstip: 18:30 - 21:00 uur
12
Deel