Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Agenda  /  Training/workshop

Agenda

Nieuws

Casuïstiekbespreking over misselijkheid, braken en andere symptomen

Datum: Donderdag 21 november 2019
Tijdstip: 17:00 - 19:30 uur
Locatie: Bestuurskamer (b.g.) Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Inschrijven is wel noodzakelijk.

Het transmuraal netwerk palliatieve zorg Midden-Holland en het consultatieteam Hollands Midden van het IKNL organiseert op donderdag 21 november 2019 een casuïstiekbespreking over misselijkheid, braken en andere symptomen in de palliatieve zorg. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. Je kunt ook vooraf zelf casuïstiek inbrengen, dit wordt zeer op prijs gesteld.

Misselijkheid en braken komen veel voor in de palliatieve fase en hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Wat ligt hieraan ten grondslag en wat kunnen wij hieraan doen? Naast dit onderwerp kunnen ook andere symptomen aan de orde komen. Wat is nog zinvol en wat is zinloos bij bepaalde klachten in de palliatieve zorg? Wat komt de kwaliteit van leven ten goede? Hoe kom je tot een goede besluitvorming?

In deze casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen gaan we a.d.h.v. jullie casuïstiek met elkaar in gesprek. Wat zijn jouw ervaringen en vragen m.b.t. symptomen in de palliatieve fase? Stuur vooraf je casus met je vragen op  naar @ jeanetvannnoord@gmail.com, zodat we hier in de casuïstiekbespreking mee aan de slag kunnen!

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen. 

Meer informatie over programma en inhoud is te vinden in de bijlage.


Contact:

Transmuraal Netwerk Midden-Holland, secretariaat, info@transmuraalnetwerk.nl, 0182-505534

Deel