Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Patiënt als partner  /  Patiënt als partner

Agenda

Nieuws

Patiënt als partner

Het Transmuraal Netwerk heeft een intensieve co-learning relatie met Zweedse kwaliteitsinstituut Qulturum in Jönköping. Jönköping is de best presterende én goedkoopste zorgregio in Zweden. En deze goede score is geen toeval: in Jönköping boekt men al ruim tien jaar positieve resultaten met Clinical Microsystem Thinking. Een methode waarbij de kwaliteit van de zorg samen met de patiënt verbeterd wordt. In het microsysteem, daar waar een vast team zorg verleent aan een gemeenschappelijke groep patiënten.

Sinds 2013 wordt in het Groene Hart Ziekenhuis met de methode Clinical Microsystem Thinking gewerkt onder de naam 'Patiënt als Partner'.

Het bestuur van het Transmuraal Netwerk maakte in 2007 voor het eerst kennis met Clinical Microsystem Thinking. Clinical Microsystem Thinking vindt zijn oorsprong in Dartmouth (Verenigde Staten), en is ook zeer effectief in onder andere Sheffield (Engeland), Espoo (Finland) en Jönköping (Zweden).

Vast team

Met een microsysteem wordt de kleinste unit bedoeld waar een vast team zorg verleent aan een gemeenschappelijke groep patiënten, bijvoorbeeld een afdeling of een polikliniek. Het microsysteem is de frontunit waar het contact met de patiënt plaatsvindt en waar de kwaliteit van de zorg inhoud krijgt. De enige manier om kwaliteit te kunnen verbeteren is om de reguliere patronen in deze microsystemen te analyseren, te veranderen, te meten en te herontwerpen. 

 

Samen met patiënten

In het microsysteem worden periodieke whiteboardsessies georganiseerd om met elkaar én met de patiënt aan de slag te gaan met kwaliteitsverbeteringen. Door middel van de Plan Do Check Act cyclus worden knelpunten omgezet in (SMART) doelen en worden kwaliteitsverbeteringen uitgevoerd en geborgd. Daarbij worden zowel zorgverleners als patiënten uitgenodigd voor de rol van zorgverbeteraar! 


Jaarlijks Microsystem Festival

In 2013 heeft een groep verpleegkundigen van het Groene Hart Ziekenhuis deelgenomen aan het Microsystem Festival in Zweden en een bezoek gebracht aan het Ryhov Hospital in Jönköping. Deze studiereis had als doelstelling te onderzoeken of Clinical Microsystem Thinking een manier zou kunnen zijn om zorgverleners in het Groene Hart te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Met als gevolg dat bij terugkomst direct gestart is met Clinical Microsystem Thinking (Patiënt als Partner). In 2015 en 2016 heeft wederom een groep uit het Groene Hart Ziekenhuis samen met het Transmuraal Netwerk een bezoek gebracht aan het Microsystem Festival en het Ryhov Hospital.

Patiënt als Partner 

Patiënt als Partner is in het Groene Hart Ziekenhuis de naam voor werken met Clinical Microsystem Thinking. Patiënt als Partner is de Goudse manier van continue kwaliteitsverbetering, waarbij alle werknemers twee banen hebben. Je bent zorgverlener én zorgverbeteraar. Het Transmuraal Netwerk ondersteunt het Groene Hart Ziekenhuis bij het ontwikkelen van deze Goudse manier van continue kwaliteitsverbetering. Want het Transmuraal Netwerk heeft veel ervaring in conceptueel denken en kwaliteitsdenken in het algemeen.

 

Daarnaast is werken met Clinical Microsystem Thinking ook toe te passen in andere zorgorganisaties. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.  


 

Contact

Astrid van der Bas
0182-505534 toestel 3602
astrid.van.der.bas@ghz.nl

Deel