Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Eenzaamheid  /  Eenzaamheid

Agenda

Nieuws

Eenzaamheid

De overlegtafel eenzaamheid bij ouderen stuurt in Gouda drie platforms aan om de ouderen te vinden en te helpen als eenzaamheid dreigt of reeds voor problemen zorgt. In de Platforms Eenzaamheid bij ouderen wordt lokale informatie uitgewisseld over sociale activiteiten en ander passend aanbod voor eenzame ouderen in de wijk. Partijen uit zorg, welzijn, wonen en diverse vrijwilligersdiensten spreken elkaar en weten van elkaars expertise, diensten en mogelijkheden. Daardoor ontstaan korte lijnen  die zorgen voor passende en snelle doorverwijzingen of informatievoorziening. De sociale teams zijn ook aangesloten.
Op de agenda's staan: Themabijeenkomsten, de Zomeractie van de Coalitie Erbij en de week van 'Zullen we samen...' en  samenwerking met Welzijn op Recept.
De platforms draaien zelfstandig, de voorzitters zijn lid van de overlegtafel die twee keer per jaar bijeenkomt. 

Koploperstad
Gouda is tot koploperstad benoemd door de Coalitie Erbij. Dat betekent dat er geld beschikbaar komt om de lokale samenwerking te optimaliseren en de partijen te scholen in het signaleren van eenzaamheid, het analyseren van de problematiek en het vinden van een oplossing op individueel niveau. Jaarlijks doet Gouda mee met de week tegen eenzaamheid, in Gouda noemen we die week; 'De week van 'Zullen we samen...'

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505280/ 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel