Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Documenten

Agenda

Nieuws

Financiering van de Palliatieve zorg

Financiering van de Palliatieve zorg is heel ingewikkeld. Lastig is vaak de terminale indicatie. Bijvoorbeeld nachtzorg en VPTZ zijn pas in te zetten als de levensverwachting korter is dan 3maanden, terwijl palliatieve zorg juist al veel eerder geboden zou moeten worden om de weg naar het levenseinde comfortabel te kunnen laten verlopen.

Door de  NZa wordt er wel al nagedacht over aanpassingen, maar zover zijn we nog niet. voorlopig is er wel een overzicht waar gebruik van gemaakt kan worden om zaken beter te begrijpen zie

Passende zorg; Niet alles wat kan, hoeft

De behandelmogelijkheden voor symptoombestrijding in de palliatieve fase zijn groot. Wat hebben mensen er voor over om drie maanden langer te leven en is de informatie over bijwerkingen wel bekend bij de patiënten?

Lees meer over dit onderwerp via http://www.knmg.nl/passendezorg

What happens and what matters

In de link een Shortpaper van Erica Witkamp, van een onderzoek naar palliatieve en terminale zorg in het ziekenhuis.

Lees haar verhaal shortpaper over palliatieve zorg in het ziekenhuis

 

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel