Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Palliatieve Zorg

Agenda

Nieuws

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg begint als iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer kan genezen. Palliatief terminale zorg richt zich op mensen in de laatste maanden van hun leven. Palliatieve zorg heeft zowel lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aspecten. 

Deze website is gericht op werkers in zorg en ondersteuning. Bent u patiënt of naaste en zoekt u antwoord op een vraag, dan verwijs ik u naar de regionale informatiegids, uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Doelstelling Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland

  • Ondersteunen van professionals, mantelzorgers en geschoolde vrijwilligers bij de uitvoering van palliatieve zorg. 
  • Signaleren van knelpunten en lacunes in de palliatieve zorg.
  • Inzetten van acties om te komen tot verbeteringen van de palliatieve zorg in de regio. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een open netwerk en iedereen die palliatieve zorg verleent in de regio Midden-Holland is vrij om zich aan te sluiten om de kwaliteit van palliatieve zorg in de eigen organisatie te verbeteren.

De kerngroep vergadert 4 keer per jaar. In de kerngroep hebben vertegenwoordigers van zorgorganisaties en huisartsen zitting. In de bijeenkomsten wordt met elkaar gezocht naar kansen om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren. Opvolging hiervan gebeurt in werkgroepen en in (gesubsidieerde) projecten.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland is aangesloten bij Consortium Propallia en Stichting Fibula

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel