Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Palliatieve Zorg  /  Zorgpad Palliatieve Zorg

Agenda

Nieuws

Zorgpad Palliatieve Zorg Midden-Holland

Vanuit het netwerk palliatieve zorg Midden-Holland is een projectgroep gestart met diverse expertise om dit zorgpad vorm te geven op een manier die in deze regio past en aansluit op initiatieven die er al zijn. We starten een pilot om helder te krijgen wat er nodig is om een goed werkend en passend zorgpad in de regio te implementeren.  

De pilot loopt van 1 november 2016 tot 1 mei 2017 om de overdrachten en opvolging voldoende te kunnen volgen. Patiënten met solide tumoren die behandeld/ door een specialist van het Groene Hart Ziekenhuis begeleid worden,  kunnen  worden geïncludeerd. De huisartsen van deze patiënten worden om deelname gevraagd en wijkverpleegkundigen (Segment 1) gaan continuïteitsbezoeken doen.

Tijdens de artsenavond op 13 oktober in het GHZ is uitleg gegeven en was er plaats voor discussie. Voor de S1 wijkverpleegkundigen is op 17 oktober een aparte instructie bijeenkomst georganiseerd.

De pilot leert ons of en hoe er voor alle partijen een meerwaarde bereikt kan worden.

Documenten behorend bij het Zorgpad Palliatieve Zorg Midden-Holland (ZPZMH) vindt u bij documenten.

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel