Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Transformatie  /  Projecten  /  Gezinsaanpak

Agenda

Nieuws

Gerichte aanpak Multiproblem Gezinnen

Het realiseren van een gerichte aanpak van gezinnen met complexe en meervoudige problematiek levert betere en goedkopere zorg op. In gezinnen met complexe en meervoudige problematiek is over het algemeen sprake van diverse hulpverlenende instanties die in het gezinssysteem actief zijn en waar substantiële bedragen mee gemoeid zijn. Uit onderzoek blijkt dat een klein deel van de gezinnen (ca 3-5 %) verantwoordelijk is voor de helft van de kosten voor Jeugdhulp op macro niveau.
Met deze aanpak wordt beoogd om tot een zo goed mogelijke afstemming te komen van alle hulpverlenende instanties (domeinoverstijgend) waardoor betere en goedkopere zorg wordt gerealiseerd.


Deel