Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Valpreventie  /  Documenten

Agenda

Nieuws

Tools voor de lokale ketens voor valpreventie

De tools die ontwikkeld zijn voor de lokale ketens voor valpreventie en het draaiboek voor het beweegfeest zijn aan te vragen bij Ineke Weverling ineke.weverling@ghz.nl. Een aantal van deze documenten is hier te downloaden:

De ideale valpreventieketen 

Het screenigsdocument voor thuiszorg en POH 2015

Screeningsflyer 2015

Het draaiboek beweegfeest (zonder bijlagen)

Valpreventie bij verstandelijk en lichamelijk gehandicapten

Gemiva SVG-groep heeft een bestaand valpreventie programma aangepast voor de eigen doelgroep. Lees het artikel en bekijk het filmpje.

Conferentie Valpreventie 2015

'Beter uit de voeten' Bewegen kan altijd en overal!

Hoe motiveer je ouderen om meer te bewegen? Hoe doordrongen zijn wij als professionals dat bewegen voor ouderen van levensbelang is? Hoe snel nemen we ze toch zaken uit handen om het ze gemakkelijker te maken?

Tijdens de conferentie op 17 september 2105 het volgende.

Plenair benadrukte Riëtte Oudenaarden wat het belang is van bewegen. 10 dagen liggen= 10 jaar verouderen. Stefan Barrett liet zien dat kennis van het beweegkapitaal belangrijk is om de oudere te stimuleren om te gaan bewegen. Hoe belangrijk was bewegen vroeger voor de (inactieve) oudere?

In diverse workshops werd verder in gegaan op stimuleren, beïnvloedende factoren en bewegen.

Stefan Barrett plenair beweegstimulering

Stefan Barrett workshop beweegstimulering

Betty Kolff workshop medicatie

Ineke van Vliet workshop Bewegen kan altijd en overal

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel