Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten niet-aangeboren hersenletsel voor patiënten

Datum: donderdag 17 januari 2019 - maandag 11 maart 2019

Training Motiverende Gespreksvoering

Datum: donderdag 7 februari 2019 - donderdag 11 april 2019

Symposium Reuma, je leven op z'n kop

Datum: donderdag 15 november 2018

Winnaars Week van de Vraag bekend

Datum: woensdag 14 november 2018

Sterk in je werk

Datum: donderdag 1 november 2018

Het Transmuraal Netwerk bestaat 20 jaar

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Nieuwsbrief TANDEM juni 2018

Datum: dinsdag 26 juni 2018
Deel