Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Datum: maandag 27 januari 2020 - maandag 14 december 2020

Training motiverende gespreksvoering

Datum: woensdag 15 april 2020 - woensdag 10 juni 2020

NAH voorlichting

Datum: maandag 14 december 2020 - maandag 14 december 2020

Storing

Datum: dinsdag 1 december 2020

Regionaal vangnet Corona nazorg

Datum: woensdag 23 september 2020
Mensen die Corona hebben doorgemaakt en hun naasten kunnen specifieke problematiek ontwikkelen. Het Post IC Syndroom (PICS) is al een bekend...

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Storing

Datum: dinsdag 1 december 2020
Deel