Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

NAH voorlichtingsbijeenkomsten 2022

Datum: dinsdag 18 januari 2022 - dinsdag 13 december 2022

Training Motiverende Gespreksvoering voorjaar 2022, 4 dagdelen op dinsdag

Datum: dinsdag 1 februari 2022 - dinsdag 29 maart 2022

Training Positieve Gezondheid

Datum: vrijdag 4 februari 2022 - vrijdag 8 april 2022

Consultatieteam Palliatieve Zorg

TANDEM wachttijden

Het dementienetwerk Midden-Holland publiceert per peildatum ( 1 oktober 2021) de volgende gegevens op de TMN website:

  • Een inschatting van de gemiddelde wachttijd in het netwerk, (5 weken).
  • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat in het netwerk, (34 mensen).
  • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat, (14 mensen).
Deel