Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Activiteiten

Agenda

Nieuws

Informatief Verpleegkundig Huisbezoek Palliatieve Zorg


Het gesprek over het levenseinde wordt nog onvoldoende tijdig en compleet gevoerd in de regio. Palliatieve zorg start vaak te laat, volgens organisaties die de 'zelfevaluatie' Palliatieve zorg van het IKNL hebben gedaan. Pas als de patient terminaal is gaan overal belletjes rinkelen en komt ondersteuning goed opgang. Dat is veel later dan wenselijk. 

Het verpleegkundig huisbezoek, gaat hierin verandering brengen. Een achttal wijkverpleegkundigen uit de regio heeft tijdens een training handvatten gekregen om naast timing, vaardigheden en kennis ook de afstemming met de huisarts, collega’s en ketenpartners in de regio te borgen.

Het informatief verpleegkundig huisbezoek palliatieve zorg waarborgt afgestemde zorg.

  • Door tijdig, na de markering, het gesprek aan te gaan met patiënt en naasten,
  • Door waarden, wensen en behoeften te bespreken en hiernaar te acteren,
  • Door patiënt en naasten te informeren over het brede aanbod van zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen.

Het gaat in pricipe om een eenmalig informatief gesprek over wat palliatieve zorg is en hoe deze passend te maken is op de situatie. De verpleegkundige stelt zich onafhankelijk op. 

De verpleegkundige is getraind door het NPZ Midden-Holland, heeft niveau 5/ 6 of is gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg.

In de flyer staat vermeld welke verpleegkunge de training heeft gevolgd. 

flyer Gouda
flyer Krimpenerwaard
flyer Waddinxveen

 

 

 

 

Wilt u op dit punt in uw leven...

In crisistijd is het goed als  wensen en grenzen vastgelegd zijn. Helaas blijkt dat vaak nog niet het geval. Nodig mensen uit om hierover na te denken, ter voorkoming van onnodige toestroom van kwetsbare ouderen, die helemaal niet meer ingestuurd willen worden. Er is door transmurale werkgroep ACP een handvat voor ACP in Coronatijd ontwikkeld zie Nood ACP.

De werkgroep heeft een formulier ontwikkeld met vijf vragen. Deze zijn gebaseerd op de vragen die Atul Gawande beschrijft in zijn boek 'Sterfelijk zijn'. Als artsen deze formulieren in hun wachtkamer leggen of actief uitreiken, stimuleren ze de burger na te denken over het belang van het kenbaar maken van wensen en grenzen.

Weet u zelf van uw ouders, partner, kinderen wat hun wensen en grenzen zijn?

Klik hier voor het formulier en bekijk ook het filmpje van het NPCF .

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel