Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg begint als iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer kan genezen. Palliatief terminale zorg richt zich op mensen in de laatste drie maanden van hun leven. Palliatieve zorg heeft zowel lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aspecten. We zetten ons ervoor in om het leven in deze fase  zo prettig mogelijk te laten verlopen. Goede informatie over wat mogelijk is geeft patient en naasten de gelegenheid om te kiezen waar ze wel of geen gebruik van willen maken.

Deze website is gericht op werkers in zorg en ondersteuning. Bent u patiënt of naaste en zoekt u antwoord op een vraag, dan verwijs ik u naar de regionale informatiegids, uw huisarts of wijkverpleegkundige of de landelijke website www.overpalliatievezorg.nl.

Doelstelling Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland

  • Ondersteunen van professionals, mantelzorgers en geschoolde vrijwilligers bij de uitvoering van palliatieve zorg. 
  • Signaleren van knelpunten en lacunes in de palliatieve zorg.
  • Inzetten van acties om te komen tot verbeteringen van de palliatieve zorg in de regio. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een open netwerk en iedereen die palliatieve zorg verleent in de regio Midden-Holland is vrij om zich aan te sluiten om de kwaliteit van palliatieve zorg in de eigen organisatie te verbeteren.

De regiegroep vergadert 4 keer per jaar. In de regiegroep hebben vertegenwoordigers van zorgorganisaties en artsen zitting. In de bijeenkomsten wordt met elkaar gezocht naar kansen om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren. Opvolging hiervan gebeurt in de vorm van projecten.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland is aangesloten bij Consortium Propallia en Stichting Fibula

Zie ook de landelijke website www.palliaweb.nl/

op Palliaweb is alle informatie voor zorgverleners en ondersteuners over palliatieve zorg in Nederland gebundeld.

Contact

 

Ineke Weverling
06 12110741
ineke.weverling@ghz.nl

Deel