Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Palliatieve Zorg  /  Geestelijke Verzorging Thuis

Agenda

Nieuws

Geestelijke Verzorging Thuis

Geestelijke verzorging in de eerste lijn is nu mogelijk. In Midden-Holland is een pool met geestelijk verzorgers gestart. Maak kennis met hen onderaan deze pagina.
Het is het mogelijk telefonische of middels videobellen gesprekken aan te gaan. 

Wat is een geestelijk verzorger
Geestelijk verzorgers ontlenen hun bekwaamheid aan een universitaire of HBO-studie op masterniveau in de humanistiek, theologie of religiewetenschappen met een specifieke afstudeerrichting ‘geestelijke begeleiding’.
Geestelijk verzorgers zijn dus toegerust om met alle mensen in gesprek te gaan, ook wanneer die van allochtone afkomst zijn of een niet-westerse religieuze achtergrond hebben. Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door permanente bij- en nascholing (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers).

Wat bieden zij

  • Consulten aan thuis wonende 50+ ers en palliatieve patiënten en hun naasten 
  • Bijwonen van multidisciplinair overleg t.b.v. mensen in de thuissituatie (bv. Patz, sociale wijkteams)
  • Docent in het kader van bijscholing van zorgverleners, welzijnswerkers of vrijwilligers.

Voorlopige bereikbaarheidsgegevens

e-mail         info@transmuraalnetwerk.nl

Stel uw korte en bondige vraag en laat uw telefoonnummer of e-mailadres achter en de woonplaats waar de geestelijke zorg verleend moet worden. De geestelijk verzorger zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Klik hier voor de printbare Midden-Holland flyer

Bekijk ook de landelijke website over geestelijke verzorging

Op zoek naar geestelijke verzorging of rouw en verliesbegeleiding voor palliatieve kinderen of ouders/gezin hiervan bezoek dan de website van het Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland.

De Geestelijk Verzorgers voor de 1e lijn in Midden-Holland

Mark Janssens
Ik kan goed naar u luisteren en kan wat onbewust is boven water krijgen. Hoe kun je omgaan met jezelf en je (eigen)aardigheid? Ook stervensbegeleiding kan ik bieden. Of hoe je kunt omgaan met moeite, verdriet, ernstige ziekte en dergelijke.

 

Dick Eric van Dorsten
Sinds tien jaar werk ik als geestelijk verzorger en spreek ik met cliënten (en eventueel) hun naasten. Zingeving: "Wat is van betekenis voor een cliënt?" is daarbij leidend.Trefwoorden/ specialisaties: Ethisch beraad, leiden groepsgesprek, voorgaan in herdenking/ bij uitvaart, predikant.

 

Luis Kaserer
Een indringende ervaring, een dreigende crisis of erger: het kan je zomaar overkomen. Ik kan je draaglast wellicht niet kleiner maken. Wel je draagkracht vergroten door aandachtig naar je te luisteren, zodat je sterker staat en je eigen veerkracht hervindt. Ik heb ruime ervaring als professionele geestelijke verzorger.

 

Hassan Bakir
Geestelijk verzorger en theoloog, biedt steun bij zingeving in het dagelijks leven, mentaal welbevinden, ziekte en overlijden, verlies en rouwverwerking. Moreel beraad, morele counseling, training en educatie voor zorgmedewerkers t.a.v. diversiteit en spiritualiteit bij dagelijkse en palliatieve zorg.

Vraag via info@transmuraalnetwerk.nl een oriënterend gesprek aan.

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel