Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Gewoon Thuis

Door de beweging naar ambulantisering in gang te zetten, beogen we de kosten voor maatwerk per individu te verlagen. Voordelen voor de burger zijn dat hij/zij in eigen huis/wijk kan blijven waardoor netwerk beter behouden blijft. Bij wisselende intensiteit van begeleiding en behandeling blijft de eigen woonplek het uitgangspunt (niet verhuizen) en hij/zij behoudt het gevoel van volwaardig burgerschap.

klik hier voor het nieuwsbericht van februari 2017 Gewoon Thuis in een notendop.

Ondertekening contracten 2017
Op 13 december 2016 jl. hebben de grootste aanbieders voor beschermd wonen - Kwintes, Eleos en Leger des Heils - en gemeente Gouda weer de contracten voor 2017 getekend. Partijen waren zeer te spreken over de positieve en constructieve sfeer waarin de inkoop voor 2017 in gezamenlijkheid vorm is gegeven. Tjalling Vonk van het Leger des Heils benadrukte hoe bijzonder het is dat drie grote partijen zo intensief met elkaar optrekken, bijvoorbeeld t.b.v. het project Gewoon Thuis. 'Geen ingewikkelde discussies, maar gewoon doen'. Margo Hondebrink van Kwintes gaf aan blij te zijn met de sfeer van 'openheid en eerlijkheid' aan de onderhandelingstafel. 'Een sfeer van we doen het met elkaar'. Dit beeld werd ook bevestigd door Eleos.

 

Voor 2017 is afgesproken om de bijdrage aan het innovatiefonds te verhogen van 2% naar 3% van de omzet uit verblijf. Daarnaast is afgesproken om de werkwijze uit 2016 van 5% extra korting voort te zetten. Deze korting kan worden terugverdiend als partijen zichtbaar werk maken van de beoogde transformatie. Het beoordelingskader hiervoor is inmiddels vastgesteld.

 

Zie de projectposter zoals die gepresenteerd is tijdens de brede bijeenkomst op 26 sept 2016

Deel