Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Jeugd ondersteuning op school (JOS)

Door vroege signalering op scholen voor voortgezet onderwijs kan snel hulp worden geboden en zal in veel gevallen geen specialistische hulp nodig zijn. Wanneer specialistische hulp wel nodig blijkt, kan deze korter duren, omdat we er sneller bij zijn. JOS loopt in Gouda en Waddinxveen.

Zie de projectposter zoals die gepresenteerd is tijdens de brede bijeenkomst op 26 sept 2016 

Jeugdondersteuning Op School (JOS)

Vanaf dit nieuwe schooljaar is er op alle reguliere voorgezet onderwijsscholen in de regio Midden-Holland gestart met jeugdondersteuning op school (JOS). Afgelopen schooljaar heeft er op 3 scholen in de regio een pilot gedraaid. De ervaringen waren positief. Voor de zomer is er dan ook bestuurlijk besloten tussen de 5 gemeenten en de 3 samenwerkingsverbanden om JOS in te gaan zetten op alle reguliere VO scholen. De samenwerking tussen de zorgstructuur op de scholen en jeugdondersteuning (Schoolmaatschappelijk werk, stekpoint en schoolarts en verpleegkundige) in een hecht team, levert echt nieuwe mogelijkheden. We streven zo naar een snellere signalering en een goede samenwerking tussen alle partners en het flexibel en laagdrempelig inzetten van ondersteuning aan leerlingen en hun ouders. Zo kunnen leerlingen meer in hun dagelijkse omgeving helpen,  zwaardere vormen van zorg en thuiszitters voorkomen. Met deze link kunt u het verslag lezen van de implementatiebijeenkomst van JOS op de voortgezet onderwijsscholen van Gouda. De komende weken vindt ook voor de andere scholen in de regio per gemeente een bijeenkomst plaats.

Lees meer in het verslag JOS bijeenkomst Gouda

 

Deel