Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Leven met het einde in zicht

Datum: Donderdag 8 december 2022
Tijdstip: 16:00 - 20:30 uur
Locatie: Hoornbeeck college, Noordelijk Halfrond 10, Gouda
Kosten: Het bijwonen van deze bijeenkomst is gratis. Eenmaal aangemeld wordt er op uw komst gerekend.

Het netwerk Palliatieve Zorg  nodigt iedereen uit , die werkzaam is in zorg en sociaal domein Midden-Holland en te maken heeft met mensen met een levensbedreigende ziekte of kwetsbaarheid en hun naasten, voor het jaarlijkse symposium van het netwerk palliatieve zorg Midden-Holland.

Leven met het einde in zicht
Ongeneeslijk ziek is een zorg én sociaal vraagstuk

In februari 2022 kwam het advies uit van de Raad voor de Volksgezondheid ‘Leven met het einde in zicht’. Zij adviseert om de palliatieve (brede) benadering, vanuit de vier dimensies vroeger in het ziekteproces in te zetten, dan nu nog gebeurt. We zijn nog teveel gericht op genezen of op verlengen van het leven en krijgen daardoor pas laat oog voor behoeften van de patiënt en naasten op het gebied van sociale omgeving en zingeving.

Agora zet zich in de diverse werkvelden te verbinden. Samenwerking tussen verschillende professionals en vrijwilligers vergroot de kans dat alle latente vragen voldoende aandacht krijgen. Werken vanuit deze palliatieve benadering biedt mensen in deze fase van hun leven de beste ondersteuning.

Agora verzorgt een groot deel van de bijeenkomst.

Programma

16.00 uur  Inloop en informatiemarkt
16.15 uur  Welkom door netwerkcoördinator Ineke Weverling 
16.30 uur  Palliatieve benadering als manier om breed te kijken naar gezondheid
  Carolien Neefjes en Sandrina Sangers, Agora
17.00 uur  Een aansprekende casus door een panel bekeken
17.15 uur  Casuïstiek in kleine multidisciplinaire groepen
18.00 uur  Inventarisatie van oplossingen
18.30 uur  Broodjes-buffet en informatiemarkt
19.30 uur  Einde


Contact:

Gedeelde Zorg, gm-gedeeldezorg@ghz.nl, 0182-505534

Succesvolle samenwerking

Neuronet

Plaatsingsdatum: dinsdag 23 augustus 2022
Thema: Nieuws / CVA

Nieuws

Week van de Vraag Palliatieve Zorg

Plaatsingsdatum: vrijdag 7 oktober 2022
Thema: Nieuws / CVA / Dementie / Palliatieve zorg
Deel