Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Training Motiverende Gespreksvoering voorjaar 2022, 4 dagdelen op dinsdag

Datum: Dinsdagen 1 en 15 februari, 8 en 29 maart 2022
Tijdstip: 09:00 - 12:00 uur
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, Bestuurskamer, Bleulandweg 10, Gouda
Kosten: € 320,-

Iedereen heeft redenen om ongewenst gedrag wél te willen veranderen, maar ook om deze juist níet te willen veranderen. Motiverende gespreksvoering is dé methode om mensen te stimuleren hun problemen of hun ongezonde leefwijze aan te pakken.

Als zorg- of hulpverlener willen we vaak mensen helpen een gezondere leefstijl te gaan volgen. Daarvoor moeten zij iets in hun gedrag veranderen. Dat lukt lang niet altijd met goed bedoelde tips en foldertjes. Motiverende gespreksvoering is een methode om mensen te ondersteunen bij de stap om daadwerkelijk te veranderen …… of niet.

Doelgroep (minimaal 9, maximaal 13 deelnemers)
Zorgverleners die mensen ondersteunen om in beweging te komen om iets te veranderen in hun gedrag. Dat kunnen dus zijn: diëtisten, logopedisten, fysio-en oefentherapeuten, ergotherapeuten, huisartsen, POH's, verpleegkundigen en ouderenadviseurs.

Doelstellingen van de training
Iedereen heeft redenen om ongewenst gedrag wél te willen veranderen, maar ook om deze juist níet te willen veranderen.
De deelnemer leert het eigenaarschap van (gedrags)verandering bij de cliënt / patiënt te laten.
De deelnemer leert vragen te stellen op een manier die mensen bewuster maakt om hun gedrag wel of niet te veranderen.
De deelnemer leert om met behulp van communicatie de balans naar wél willen veranderen te stimuleren.
De deelnemer krijgt concrete handvatten om met weerstand om te gaan 

Aanmelding
Stuur een mail naar info@transmuraalnetwerk.nl met vermelding van:
-data van de training
-organisatie
-functie
-voor- en achternaam
-volledig factuuradres
-factuur-mailadres indien van toepassing
-je register-gegevens voor accreditatie
-telefoonnummer

Fysiek of online
We gaan er in eerste instantie van uit dat deze training fysiek zal plaatsvinden. Uiteraard met de dan geldende richtlijnen. Mochten we toch besluiten om het online te organiseren, dan verneemt u dat tijdig. 


Contact:

Transmuraal Netwerk Midden-Holland, info@transmuraalnetwerk.nl, 06-48133312

Documenten downloaden:

Uitnodiging MI voorjaar 2022

Succesvolle samenwerking

Alzheimer Nederland luidt de noodklok

Plaatsingsdatum: donderdag 2 december 2021
Thema: Nieuws / Dementie

Nieuws

Aansprekende praktijkvoorbeelden, tips, tools en handvatten

Plaatsingsdatum: dinsdag 18 januari 2022
Thema: Nieuws / Dementie
Deel