Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeNieuwsAlle berichten

Agenda

Nieuws

Dagelijks leven met dementie, kan ik nog mee blijven doen?

Datum: maandag 11 november 2019

Het op 4 november gehouden symposium werd bezocht door ruim 200 mensen, zowel professionals als mantelzorgers. Het symposium ging over het gewone leven dat ernstig in het gedrang komt wanneer mensen worden geconfronteerd met dementie. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook de naasten. Men krijgt te maken met ingrijpende levensvragen: hoe ziet mijn toekomst eruit, wat betekent dit voor mijn relaties en kan ik nog mee blijven doen aan het sociale leven?

Mark Smit, inhoudelijk expert Sociale Benadering Dementie bij Tao of Care gaf een indrukkende lezing over zijn eigen ervaringen met zijn vader die overleden is aan dementie.  

Tao of Care heeft jarenlang antropologisch onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Hieruit is de Sociale Benadering Dementie voortgekomen. Deze gaat ervan uit dat het leven met dementie wordt bepaald door het samenspel van vragen in drie levensdomeinen: 

Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist in het Groene Hart Ziekenhuis, volgde met een bevlogen presentatie over het project passende ondersteuning na de diagnose dementie.

Tijdens de eerste fasen van dit project werd bevestigd dat er belangrijke behoeftes zijn in de eerste fase na de diagnose dementie bij mensen met dementie zelf en hun naasten die aandacht behoeven in de regionale ondersteuning die dementienetwerken bieden. De stappen die gezet zijn om tot betere ondersteuning te komen door de ‘Eerste hulp bij leven met dementie’ gesprekken zijn van belang gebleken in de laatste fase van het project. Deze gesprekken vormen een welkome aanvulling op de huidige zorg voor mensen met dementie in de thuissituatie. De gesprekken kunnen een belangrijke bijdrage leveren om tegemoet te komen aan de behoefte aan psychosociale ondersteuning in de eerste fase na de diagnose dementie.

Vervolgstappen die tot de aanbeveling strekken zijn onder andere: het breder aanbieden van de gesprekken ‘Eerste hulp bij leven met dementie’, door het ontwikkelen van een training in de gesprekken en het trainen van hulpverleners in de regio, zodat er een grotere groep ontstaat die de gesprekken kan voeren en heel belangrijk toe werken naar structurele financiering van deze gesprekken.

Tot slot is in dit project ook het belang weer extra gebleken van het sociale netwerk van mensen met dementie. Én dat een groot deel van de behoeftes van mensen met dementie in de eerste fase niet liggen op het gebied van professionele zorg. Juist gaf men aan behoefte te hebben aan het delen van de diagnose met de omgeving, de relatie met hen te behouden en te kunnen blijven participeren en hun leven op een zo normaal mogelijk manier voort te zetten. Daarbij is in dit project gebleken dat een vroegtijdige, beperkte mate van professionele ondersteuning, bijv. de EHLD gesprekken zeer helpend kan zijn.

Op de informatiemarkt werd druk genetwerkt en gedeeld en na de pauze kom men in 2 rondes in 9 verschillende workshops kennis opdoen over verschillende onderwerpen.

Het was een mooie avond, waarin veel gedeeld is!

 

 

 

 

Deel