Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeNieuwsAlle berichten

Agenda

Nieuws

Informatievoorziening palliatieve zorg in Midden-Holland

Datum: donderdag 25 maart 2021

In de Palliatieve fase heeft de zorg veel te bieden aan mensen om hun leven in deze fase comfortabel te maken. Tal van voorzieningen/ diensten zijn beschikbaar, maar worden niet benut, omdat vaak laat het gesprek hierover met de patiënt aan gegaan wordt en informatie de doelgroep niet bereikt.

Uit een enquête blijkt dat velen en misschien ook...

  • u zich verantwoordelijk voelt voor een goede informatie voorziening,
  • u veel weet over zorg en diensten, die in het verlengde liggen van uw eigen expertise,
  • u zich ook realiseert, dat u niet kan informeren over zaken die u niet weet,
  • u graag een plek weet waar u informatie kan vinden.

Herkent u zich hierin of heeft u zelf de enquête ingevuld dan kan ik alvast het volgende melden.  U heeft de juiste plek zojuist gevonden! Kijk gerust rond bij het thema Palliatieve Zorg op deze website.

Een sociale kaart vindt u in de Informatiegids palliatieve zorg Midden-Holland achterin zijn tal van adressen en links te vinden. U kunt ook de papieren versie aanvragen.

Landelijke informatie voor professionals op

De PalliaArts App (gratis te downloaden op uw smartphone) voorziet in zowel landelijke informatie, zoals richtlijnen en  brochures, als over regionale informatie, zoals lege bedden bij de hospices.

Wilt u een lokale bijeenkomst over palliatieve zorg organiseren, dan helpen we daar graag bij. Laat het weten aan Ineke.Weverling@ghz.nl 

Wilt u op de verzendlijst van een speciale nieuwsbrief palliatieve zorg, Laat het weten aan Ineke.Weverling@ghz.nl

Veel succes gewenst bij de informatie voorziening. Heeft u vragen van organisatorische aard... Ineke.Weverling@ghz.nl

 

Deel