Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeNieuwsAlle berichten

Agenda

Nieuws

Jolanda van der Linden en Irene Nobbe cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang, stellen zich aan u voor.

Datum: donderdag 7 januari 2021

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd)*, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd). Voor cliënten in Midden Holland is dit een CVP Wzd van Zorgstem. In deze regio zijn wij, Jolanda van der Linden en Irene Nobbe de CVP-en Wzd voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt de vraag of klacht van een cliënt vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.
De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die de cliënt niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de cliënt het zelf niet mee eens is. Cliënten met een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning kunnen contact met ons opnemen.

Wat kunnen wij als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger betekenen?

  • Een luisterend oor
  • Informatie en uitleg over de Wzd en de rechten van de client binnen de Wzd
  • Hulp bij het verhelderen van de vraag of klacht over (onvrijwillige) zorg
  • Ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen van de vraag of klacht
  • Hulp bij het voeren van een gesprek met de zorgverlener
  • Ondersteuning bij het indienen en bespreken van klachten.

Contactgegevens:

Mijn naam is Jolanda van der Linden. Ik ben telefonisch bereikbaar op: 06 36 08 13 58 of via de mail op: j.vanderlinden@zorgstem.nl

Voor cliënten van: Zellingen, de Zevenster, de Herbergier in Reeuwijk en Gouderak en Gewoon met Winnie

Mijn naam is Irene Nobbe. Ik ben telefonisch bereikbaar op: 06 36 54 76 20 of via de mail op: i.nobbe@zorgstem.nl

Voor cliënten van: Huize Winterdijk, Zorgpartners Midden Holland, WelThuis en de Herbergier in Schoonhoven.

Deel