Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeNieuwsAlle berichten

Agenda

Nieuws

Oog voor Naasten en Nabestaanden

Datum: vrijdag 19 augustus 2022

Zoals het Kwaliteitskader palliatieve zorg voorschrijft, is het van groot belang om oog te hebben voor de naasten. Rouwen begint bij het stellen van een fatale diagnose. Door de naasten goed te begeleiden kunnen zij het rouwproces beter voltooien. Maar wat is goed?

We weten dat “het niet goed begeleiden” van rouw bij naasten kan leiden tot ernstig mate van  beperking in sociaal en beroepsmatig functioneren. Bij het verlenen van de palliatieve zorg, ontstaat de unieke situatie, dat de verwanten mede begeleidt kunnen worden.

In Midden-Holland implementeren drie partijen (Welthuis Westerweeren, De Zevenster en Zorgbrug) deze methodiek. Zij worden hierin begeleid door de ontwikkelaars die de huidige materialen nog willen verbeteren. Medio 2023 is Oog voor Naasten en Nabestaanden geborgd als vaste werkwijze/ tweede natuur van de medewerkers.

Alle leden van het netwerk palliatieve zorg in Midden-Holland zijn belangstellend en volgen de implementatie bij de drie partijen. Iedereen is uitgenodigd eigen beleid en werkwijze te beoordelen op het hebben van Oog voor Naasten en Nabestaanden om hierin eventueel een verbeterslag te maken.

Een themabijeenkomst ter inspiratie en aanmoediging wordt voorbereid voor november 2022. Datum volgt. 

Deel