Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeNieuwsAlle berichten

Agenda

Nieuws

Regiobeeld netwerk dementie Midden-Holland (onderzoek HHM)

Datum: maandag 1 februari 2021

Regiobeeld netwerk dementie Midden-Holland

Het regiobeeld netwerk dementie Midden-Holland is een verzameling van de data die in het najaar van 2020 in het kader van een landelijk onderzoek is aangeleverd vanuit de regio Midden-Holland. In sommige regio’s hebben (vrijwel) alle zorgaanbieders gegevens aangeleverd en in andere regio’s een beperkt aantal zorgaanbieders. In het regiobeeld staat ook een link naar de rapportage van het landelijke onderzoek. 

Achtergrond van dit onderzoek: gebruik casemanagement dementie

De partijen Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, V&VN, NZa, DNN en het ministerie van VWS werken met elkaar aan de afronding van de vervolgacties op het Actieplan Casemanagement dementie. In het Actieplan is het volgende doel opgenomen ten aanzien van het gebruik: ‘Iedere persoon die gediagnosticeerd wordt met dementie wordt (als dit nodig is) gewezen op casemanagement.’

Vanuit het Actieplan Casemanagement Dementie zijn in december 2016 en juli 2017 twee metingen uitgevoerd om in kaart te brengen hoeveel thuiswonende mensen met dementie in Nederland case-management dementie gebruiken en hoeveel mensen hiervoor op de wachtlijst staan. Omdat uit deze metingen is gebleken dat het lastig was om eenduidige gegevens hierover te verzamelen uit reguliere registraties, heeft het ministerie van VWS in augustus 2018 een onderzoek laten uitvoeren door bureau HHM naar het gebruik en de wachttijden van casemanagement dementie. In 2020 bestond de behoefte om dit onderzoek te herhalen. Omdat wachttijden inmiddels via de NZa Regeling ‘Transparantie zorgaanbieders case-management dementie’ worden geregistreerd, is dit onderzoek enkel gericht op het ‘gebruik’ en niet op wachttijden of wachtlijsten.

Deel