Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeNieuwsAlle berichten

Agenda

Nieuws

Samen voor goede dementiezorg in de regio Midden-Holland

Datum: woensdag 7 april 2021

In de regio Midden Holland is de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitsverbetering en samenhang in de zorg voor mensen met dementie. Verwachte toename van het aantal mensen met dementie maakt duidelijk dat ook de komende jaren veel aandacht nodig is voor het verder werken aan optimale keten- en netwerkzorg.

In de notitie "Samen voor goed dementiezorg in Midden-Holland" , vastgesteld op 30 maart j.l. door de regiegroep netwerk dementie, wordt de gewenste situatie voor de regio Midden Holland geschetst. Daarbij wordt uitgegaan van al het goede dat reeds ontwikkeld is en wordt vernieuwd waar actualisering of optimalisering nodig is.

Deel