Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Ondersteunt samenwerkingsprojecten

Regionale samenwerking is een ingewikkeld proces waarin verschillende belangen een rol spelen en waarin landelijke regelgeving en trends grote invloed hebben. Het Transmuraal Netwerk geeft organisaties en professionals deskundige ondersteuning bij het effectief aanpakken en borgen van samenwerkingsprojecten.

“Het Transmuraal Netwerk zet energie achter de samenwerking”

Afhankelijk van de behoefte van de samenwerkende partijen vervult het Transmuraal Netwerk een voortrekkende, uitvoerende of adviserende rol in het project. De medewerkers zijn deskundig op het thema, kennen de organisatie van het zorg- en sociaal domein, hebben veel ervaring op het gebied van projectmanagement, netwerkontwikkeling en ketenvorming. Uniek is het overzicht van het Transmuraal Netwerk over de volle breedte van de regionale infrastructuur van het zorg- en sociaal domein. Het Transmuraal Netwerk kan daardoor landelijk beleid naar de regionale context vertalen en projecten voorzien van een regionale inbedding en borging. Het Transmuraal Netwerk is ook actief in het zoeken naar (nieuwe) financieringsbronnen voor projecten, zoals subsidies.

Het Transmuraal Netwerk ondersteunt projecten in opdracht van een of meer opdrachtgevers. Indien er overlap is met een ander project, signaleert het Transmuraal Netwerk dit en brengt dit desgewenst in verband met elkaar. Het Transmuraal Netwerk ondersteunt het samenwerkingsproces van aanbieders, maar wordt nooit zelf aanbieder van cliëntenzorg. De projectdeelnemers blijven verantwoordelijk voor de uitvoering, borging en financiële prestaties van het aanbod.

Meer over de thema’s waarin het Transmuraal Netwerk ondersteuning biedt: Thema’s

Succesvolle samenwerkingsprojecten ondersteund door het Transmuraal Netwerk: Afgeronde Projecten

Deel