Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Stimuleert innovatie

Voortdurend worden nieuwe richtlijnen, financieringsinstrumenten en samenwerkingsvormen ontwikkeld. Voor organisaties en professionals is het belangrijk up-to-date informatie te hebben over de impact daarvan op een effectief en kwalitatief aanbod van zorg en welzijn. Door het verzamelen en delen van de meest recente kennis en informatie bevordert het Transmuraal Netwerk duurzame kennisopbouw en innovatie bij organisaties en zorgprofessionals in de regio.

“Het Transmuraal Netwerk deelt goede praktijkvoorbeelden”

Het Transmuraal Netwerk vervult binnen de regio de rol van kennis- en innovatiecentrum op het gebied van ketensamenwerking en werkinnovatie. Wij verzamelen kennis en best practices binnen onze regio, in Nederland en daarbuiten en verspreiden deze onder organisaties en professionals. Zo organiseren wij scholingen en conferenties en fungeren wij als aanspreekpunt en vraagbaak. Via deze website en onze nieuwsbrieven deelt het Transmuraal Netwerk informatie over samenwerkingsprojecten en nieuwe initiatieven.

Informatie over scholingen en conferenties: Agenda

Samenwerkingsprojecten ondersteund door het Transmuraal Netwerk: Thema's

Deel