Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Verbindt organisaties en professionals

De ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw, de zorg en de sociale dienstverlening vragen van organisaties en professionals meer samenwerking voor een doelmatig en samenhangend aanbod voor de inwoners van de regio. 

Het Transmuraal Netwerk brengt organisaties en professionals in de regio bij elkaar. Hierdoor kennen de deelnemers hun partners, delen kennis over vraag en aanbod in de regio en doen ervaringen op met integratie van zorg en welzijn. En bepalen gezamenlijk een samenwerkingsagenda voor een logisch en passend aanbod voor de inwoners van Midden-Holland.

“Het Transmuraal Netwerk zorgt voor korte lijnen tussen organisaties en professionals”

Het Transmuraal Netwerk faciliteert netwerkbijeenkomsten om de expertise op het gebied van landelijke ontwikkelingen, regionale samenwerking en werkinnovatie te delen. De netwerkbijeenkomsten zijn themagericht en worden georganiseerd op verzoek van meerdere partijen die een bijdrage willen leveren aan een doelmatig en samenhangend aanbod in Midden-Holland. Het Transmuraal Netwerk organiseert ook startbijeenkomsten voor nieuwe onderwerpen waaraan de regio gezamenlijke invulling moet geven.

Meer informatie over de thema’s waarbinnen regionaal wordt samengewerkt: Thema’s

Meer informatie over geplande bijeenkomsten: Agenda

Deel