Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

20 jaar Transmuraal Netwerk: een geweldige opsteker!

Iedereen ging blij, geïnspireerd en trots de zaal uit. Meer dan 200 medewerkers kwamen af op de geslaagde lustrumconferentie 20 jaar Transmuraal Netwerk 9 april 2019 in De Brug Reeuwijk. Een heel gemêleerd gezelschap: mensen uit de ouderenzorg, thuiszorg, cliëntenorganisaties, gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, gemeenten, welzijn, ziekenhuis, GGZ. Het was op zich al een feest om met zoveel verschillende mensen bijeen te zijn rond iets wat iedereen aan het hart ligt: goede zorg voor de cliënt.

Twee geweldige sprekers hielden de zaal muisstil. Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen vertelde op een zeer boeiende manier dat we missers moeten koesteren want daar leren we meer van dan van successen. FAIL is een afkorting voor First Attempt In Learning. Niek van den Adel ontroerde de zaal door openhartig te vertellen hoe hij met een dwarslaesie in een rolstoel terecht kwam. Hoe hij het positieve zoekt terwijl hij elke dag met hopeloos veel pijn wakker wordt. Hoe hij in de zorg zijn grote liefde vond en zijn trouwdag viert met “Lang zal ze laesie”. Op een indrukwekkende manier hield hij de aanwezigen een spiegel voor. ‘Verbinden en leren’ was het thema van de lustrumconferentie. Dat doet het Transmuraal Netwerk al 20 jaar. “Bestuurders komen en gaan, maar het Transmuraal Netwerk blijft bestaan” merkte voorzitter Margot van der Starre op. “De regio kan trots zijn op zulke korte lijnen tussen organisaties en professionals” vertelde conferentievoorzitter Eliane Thewessen, die ook andere regio’s kent. Op een lichtvoetige manier leidde zij ons door de avond heen en zelfs door een smalle deur om het heerlijke buffet te kunnen bereiken.

Uit de 20 genomineerden werden Monique Veenstra, Riëtte Oudenaarden en Petra Dekker verkozen tot transmurale ambassadeurs. Kanjers zijn het! Maar ook voormalig stadsdichter Hanneke Leroux schitterde met een prachtig gedicht over haar eerste transmurale ervaringen.

De avond werd omlijst met pianomuziek van Koos Hoepel en natuurlijk werden de medewerkers van het Transmuraal Netwerk nog in het zonnetje gezet.  

Ter gelegenheid van het lustrum verscheen een speciaal nummer van het transmurale magazine Stroomlijn: 20 JAAR verbinden en leren.  

Deel