Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Onze partners

Aangesloten organisaties per 1 januari 2017:

Participanten van de stichting Transmuraal Netwerk vervullen een taak in de zorgverlening in de regio Midden-Holland en zijn bereid een bijdrage te leveren aan meer samenhang in het aanbod voor een kwalitatief goede en efficiëntie zorgverlening aan de inwoners van Midden-Holland.

Tweemaal per jaar komen de participanten bijeen in de Participantenraad om het bestuur van het Transmuraal Netwerk te adviseren over de samenwerkingsonderwerpen die opgepakt moeten worden. Het bestuur van de stichting Transmuraal Netwerk wordt gevormd door bestuurders of directies van de participanten aangegeven met een * 

Jaarrekening 2020

Hoe participant worden?
Bent u aanbieder van zorg- of welzijnsdiensten in de regio Midden-Holland en wilt u in ketenverband met andere aanbieders sluitende zorg en ondersteuning voor de inwoners realiseren? Dan verwelkomen wij u graag als participant van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. Hier zitten wel kosten aan verbonden, zie het contributie-overzicht.

Voor meer informatie over participeren in het Transmuraal Netwerk, sturen wij u (op uw verzoek via info@transmuraalnetwerk.nl) toe:
- De statuten van de Stichting Transmuraal Netwerk (geactualiseerde akte)
- Het participatiereglement
- De participanten-overeenkomst (ter ondertekening)

Deel