Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Overgedragen en afgeronde projecten

Het Transmuraal Netwerk ondersteunt diverse samenwerkingsprojecten in Midden-Holland. Mogelijke opbrengsten van een betere samenwerking zijn:

  • een nieuwe werkwijze zoals een transmuraal zorgprogramma of integraal protocol;
  • een nieuwe functionaris of team 'over de muren heen' zoals een casemanager dementie;
  • een nieuwe transmurale organisatie zoals een zorggroep. 

Zodra een nieuw gevormde organisatie of team de eigen bekostiging heeft geregeld, draagt het Transmuraal Netwerk de verantwoordelijkheid over aan de nieuwe keteneigenaren. Uitgangspunt is dat het Transmuraal Netwerk integrale zorg ontwikkelt, maar nooit zelf de rol van aanbieder oppakt. 

Overgedragen of afgeronde projecten:

 

ContactHansje Pontier
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

 

 

Deel