Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Vroegtijdige Zorgplanning/ ACP

Voor ouderen/ mensen met een zwakke gezondheid is het belangrijk te begrijpen, dat het delen van hun wensen van belang is voor henzelf, maar ook voor hun naasten. In crisissituaties, bijvoorbeeld bij een Corona besmetting, kunnen anders beslissingen genomen worden die wellicht niet stroken met hun voorkeuren.

Men moet dus weten welke afspraken te maken zijn, omtrent het levenseinde, wat de verschillende begrippen inhouden, wat wettelijk gezien mág en hoe dit kan worden geregeld.

Voer het gesprek hierover, ter voorkoming van onnodige toestroom van kwetsbare ouderen naar HAP/ SEH/ ziekenhuis, die helemaal niet meer ingestuurd wíllen worden, als ze eenmaal weten wat de impact kan zijn.

In Midden-Holland wordt veel gebruik gemaakt van het formulier 'Wilt u op dit moment van uw leven...' en het filmpje van de patienten federatie. Zie het tabje Materialen, links op deze pagina. 

Een ander mooi instrument om er eens goed over na te denken is te vinden op internet www.thuisarts.nl/levenseinde.

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741
ineke.weverling@ghz.nl

Deel