Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Vroegtijdige Zorgplanning/ ACP

Voor ouderen/ mensen met een zwakke gezondheid is het belangrijk te begrijpen, dat het delen van hun wensen van belang is voor henzelf, maar ook voor hun naasten. In crisissituaties, bijvoorbeeld bij een Corona besmetting, kunnen anders beslissingen genomen worden die wellicht niet stroken met hun voorkeuren.

Men moet dus weten welke afspraken te maken zijn, omtrent het levenseinde, wat de verschillende begrippen inhouden, wat wettelijk gezien mág en hoe dit kan worden geregeld.

Voer het gesprek hierover, ter voorkoming van onnodige toestroom van kwetsbare ouderen naar HAP/ SEH/ ziekenhuis, die helemaal niet meer ingestuurd wíllen worden, als ze eenmaal weten wat de impact kan zijn.

Een mooi instrument om er eens goed over na te denken is te vinden op internet www.thuisarts.nl/levenseinde.
Veel artsen verwijzen hier al naar om hun kwetsbare patiënten voor te bereiden op het gesprek.

Een interview in de plaatselijke pers met een huisarts
Om ouderen/ mensen met een zwakke gezondheid bewust te maken en te informeren hebben we aandacht gevraagd via de pers in de regiogemeenten. Diverse interviews met een plaatselijke huisarts die het ACP gesprek hoog in het vaandel hebben zijn het resultaat. lees hieronder het interview met

W. vanBreugel Hart van Holland
C. Vroom in Hart Van Holland 
A. Karstens in IJsselbode
P. Hollands in Het Kontakt
G. Wiesenhaan in Kijk op Bodegraven Reeuwijk

In Midden-Holland hebben we een werkgroep Vroegtijdige zorgplanning/ Advance Care Planning (ACP). Deelnemers zijn huisartsen (Mediis en HAPMH), specialisten (Groene Hart Ziekenhuis), Specialist Ouderengeneeskunde (Zorgpartners MH), ambulance dienst (RAV-HM). Publieksvoorlichting is een van de speerpunten, naast het stimuleren van artsen om het 'gessprek' aan te gaan.

Wilt u op dit punt in uw leven...

 

 

 

 

 

 

Wiens taak is het eigenlijk om wensen en grenzen vast te leggen; die van de zorgverlener of die van de burger zelf? De wensen en grenzen zíjn van de burger, maar de zorgverleners en naasten moet deze wel kennen om er naar te kunnen handelen.

Daarom heeft de transmurale werkgroep ACP een formulier ontwikkeld met vijf vragen. Deze zijn gebaseerd op de vragen die Atul Gawande beschrijft in zijn boek 'Sterfelijk zijn'. Als artsen deze formulieren in hun wachtkamer leggen of actief uitreiken, stimuleren ze de burger na te denken over het belang van het kenbaar maken van wensen en grenzen.

Weet u zelf van uw ouders, partner, kinderen wat hun wensen en grenzen zijn?

Klik hier voor het formulier en

bekijk ook het filmpje van het NPCF .

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel