Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Lokale publieksbijeenkomst ACP 2022

Vanuit de werkgroep ACP hebben we in 2019 publieksbijeenkomsten over Advance Care Planning georganiseerd. In 2020 hebben we ivm Corona publiek geïnformeerd via persberichten. We willen in 2022 weer inzetten op fysieke bijeenkomsten. Via de Montagne Stichting hebben we subsidie toegezegd gekregen voor vijf bijeenkomsten in de Midden-Holland gemeenten. Lees meer over de bijeenkomsten die dit jaar (2022) al in Waddinxveen en Bodegraven hebben plaatsgevonden.

Doelstelling
Ouderen in de regio begrijpen dat het delen van hun wensen van belang is voor henzelf maar ook voor hun naasten. Zij zien in dat in crisissituaties beslissingen worden genomen die wellicht niet stroken met hun voorkeuren.Deelnemers krijgen inzicht in welke afspraken te maken zijn omtrent het levenseinde, wat de verschillende begrippen inhouden, wat wettelijk gezien mag en hoe dit kan worden geregeld.

Doelgroep
Thuiswonende ouderen en hun naasten. Het gaat vooral om ouderen die nu nog redelijk gezond zijn en zich afvragen wat ze moeten regelen wanneer dat niet meer zo is.

Wilt u bij u een lokale publieksbijeenkomst organiseren. Riette Oudenaarden, verpleegkundig specialist oudenengeneeskunde  en Ineke Weverling, netwerkcoördinator palliatieve zorg, willen de organisatie graag samen met u doen. ineke.weverling@ghz.nl 

In de pers in 2019 en 2020

Om ouderen/ mensen met een zwakke gezondheid bewust te maken en te informeren hebben we tijdens de Corona pandemie aandacht voor ACP gevraagd via de pers in de regiogemeenten. Diverse interviews met een plaatselijke huisarts die het levensfase gesprek hoog in het vaandel hebben zijn het resultaat. lees hieronder het interview met

W. vanBreugel Hart van Holland
C. Vroom in Hart Van Holland 
A. Karstens in IJsselbode
P. Hollands in Het Kontakt
G. Wiesenhaan in Kijk op Bodegraven Reeuwijk

Contact

 

Ineke Weverling
06 12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel