Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Patiënt als partner

Patiënt als Partner is een cultuur van continue kwaliteitsverbetering waarbij medewerkers en patiënten twee petten op hebben: die van zorgverlener/−vrager én die van zorgverbeteraar. Het Transmuraal Netwerk begeleidt deze kwaliteitsbeweging die in 2013 in het Groene Hart Ziekenhuis van start ging. Inmiddels zijn talloze verbeteringen gerealiseerd.

Patiënt als Partner is gebaseerd op de methode Clinical Microsystem Thinking. Deze methode vindt zijn oorsprong in Dartmouth (USA), en is zeer succesvol in o.a. Jönköping (Zweden). Het Groene Hart Ziekenhuis heeft via het Transmuraal Netwerk Midden-Holland een intensieve samenwerkingsrelatie met het kwaliteitsinstituut Qulturum in Jönköping.

Met een microsysteem wordt de kleinste unit bedoeld waar een vast team zorg verleent aan een gemeenschappelijke groep patiënten, bijvoorbeeld een afdeling of een polikliniek. Het microsysteem is de frontunit waar het contact met de patiënt plaatsvindt en waar de kwaliteit van de zorg inhoud krijgt. De beste manier om kwaliteit te verbeteren is om de reguliere patronen in deze microsystemen te analyseren, te verbeteren, te meten en te evalueren.

Whiteboardsessies en coaches
Op de afdelingen, poliklinieken en stafafdelingen die werken met Patiënt als Partner zijn coaches aangesteld. De coaches  hebben een korte cursus gehad. Zij coördineren periodiek whiteboard sessies waar het team met elkaar én met de patiënt kwaliteitsverbeteringen signaleert en uitwerkt. Door middel van de Plan Do Check Act cyclus worden verbeterpunten omgezet in (SMART) doelen en worden kwaliteitsverbeteringen uitgevoerd en geborgd. De coaches zijn het aanspreekpunt op de afdeling voor kwaliteitsverbeteringen.

Talloze verbeteringen
Sinds 2013 zijn, vaak op suggesties van patiënten, veel verbeteringen doorgevoerd, groot en klein. Eén verbetering, de `omgekeerde visite’, won de Medisch Contact Communicatieprijs 2018. Bij de `omgekeerde visite’ spreken artsen de patiënten niet meer op zaal, maar in een aparte spreekkamer zoals op de poliklinieken. Op verzoek van patiënten en familie is geëxperimenteerd met doorlopend bezoek en zijn de bezoekuren nu definitief afgeschaft. Een ander idee van patiënten is een waterijsje na de OK om zonder verslikgevaar de nare smaak in de mond te verdrijven.

Kenniscafés en Festival
Om geïnspireerd te blijven, komen de coaches van Patiënt en Partner maandelijks naar het kenniscafé. Daar leren zijn van elkaar, van feedback en van nieuwe inspirerende inzichten. Om ook andere medwerkers te enthousiasmeren, wordt jaarlijks in het Groene Hart Ziekenhuis een meerdaags festival Patiënt als Partner georganiseerd met topsprekers, leeroefeningen maar ook om de eigen successen te vieren. 

Studiereizen
Eenmaal per jaar gaat een groep van 15 GHZ-medewerkers naar het internationale Microsystem Festival in Jönköping (Zweden) en bezoekt daar diverse zorginstellingen. Dit zorgt voor veel nieuwe inspiratie, nieuwe verbeterideeën en nieuwe onderlinge banden. De groep die op reis is geweest, organiseert het eerstvolgende Patiënt als Partner Festival in het Groene Hart Ziekenhuis.         

Programmaleider en veranderteam
De programmastructuur van Patiënt als Partner is licht en bestaat uit een programmaleider en een veranderteam. De programmaleider ondersteunt de coaches op de werkvloer, organiseert de kenniscafé's, festivals en studiereizen. De programmaleider vormt het gezicht van de beweging en is daar ook op aanspreekbaar. De programmaleider sluit structureel aan bij de  overleggen Kwaliteit en Veiligheid in het ziekenhuis. Dat heeft het algemene kwaliteitsdenken beïnvloed en het co-leren met patiënten versterkt.

 

Contact

Hansje Pontier
06-48133312

Deel