Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Factsheet Corona Nazorg

De projectgroep Regionale Samenwerking Nazorg Corona heeft een factsheet ontwikkeld, dat overzicht geeft, voor publiek en een uitbreiding voor zorgverleners en ondersteuners.

  • Welke problematiek kan zich voordoen, als Corona is doorgemaakt (ook zonder ziekenhuisopname)
  • Wat kan iemand zelf doen en/ of wie kan daarbij helpen,

Zoveel mogelijk lokale adressen worden vermeld van specialisten op de verschillende gebieden.

Voor professionals is er achtergrond informatie over allerhande zaken mbt doorverwijzingen, samenwerking en bekostiging.

De factsheet zal via diverse kanalen verspreid worden. Wilt u 'm ook downlaoden of en het publieksdeel op uw website zetten?! Heel graag!

Factsheet voor publiek en professional Nazorg Corona in Midden-Holland

Factsheet aanvulling voor de professional Midden-Holland

Bronnen

COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is de verzamelnaam voor persisterende c.q. chronische symptomen en klachten die, in aansluiting op en waarschijnlijk veroorzaakt worden door COVID-19, mogelijk voor langere tijd resteren nadat iemand de primaire infectie heeft doorgemaakt. Iemand met CAS heeft doorgaans primair longschade, maar er kan tegelijkertijd ook sprake zijn van andere restschade (cardiovasculair, neurologisch), het Post Intensive Care Syndroom (PICS), alsmede van cognitieve en psychische problemen. Handreiking voor de zorg (LAN)

 

Multidisciplinaire richtlijn voor de psychosociale hulp bij rampen en crises. De inhoud van het document is gebaseerd op
actuele wetenschappelijke inzichten en behoeften uit de praktijk. De richtlijn is ontwikkeld door een breed samengestelde werkgroep in samenspraak met experts en andere betrokkenen. 
Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

 

FME

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505280
ineke.weverling@ghz.nl

Deel