Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Activiteiten

Activiteiten binnen de CVA-keten 

 • Een ketenprotocol, herzien in 2015
  De afspraken rondom de afstemming in de CVA-keten staan in een ketenovereenkomst. Deze is ondertekend door de verschillende partijen.
 • Een stroke unit in het ziekenhuis
  Een speciaal deel van de afdeling in het ziekenhuis is ingericht voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Er zijn 5 bedden gereserveerd. Op de stroke-unit staat een patiënt onder continue observatie.
 • Een TIA-poli in het ziekenhuis
  Mensen die een TIA hebben gehad kunnen naar de TIA-poli. Een TIA is een voorbijgaande beroerte waarbij op verschillende wijze uitval optreed, bijvoorbeeld doordat een arm of been krachteloos wordt of iemand niet meer uit zijn woorden kan komen. Dit duurt maar enkele minuten. Patiënten die een TIA hebben gehad lopen een verhoogde kans om nogmaals een TIA te krijgen. Onderzoek van deze patiënten is daarom belangrijk. Dat gebeurt op de speciale TIA-poli.

 • Netwerkbijeenkomsten (4 per jaar)
  Leden van de CVA-keten bespreken actuele ontwikkelingen over de CVA-zorg in het land en de regio. Ook gaan zij in op ontwikkelingen in elkaars werkveld. Dit stimuleert de samenwerking tussen disciplines, verbetert de expertise van professionals en komt ten goede aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt.

Contact

 

Laura van Werven
0182-505534
laura.van.werven@ghz.nl

Deel