Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeThema'sCVADocumenten

Agenda

Nieuws

Documenten

 

 • Algemene informatie over CVA en de CVA keten Midden-Holland
  In dit document staat informatie over het aantal mensen met een CVA/NAH (ook per gemeente!) en wat de meest voorkomende gevolgen zijn. Ook bevat het informatie over de (toekomst van de) CVA keten. 
   
 • Ketenprotocol CVA Midden-Holland
  Binnen de CVA Keten Midden-Holland zijn tussen de deelnemende organisaties afspraken gemaakt over de zorg voor CVA-patiënten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ketenprotocol.
   
 • Informatie voor patiënten en hun naasten
  In de brochure 'Goede zorg na een CVA/TIA' vinden mensen die een CVA hebben gehad  en hun naasten informatie over de  zorg en behandeling die de patiënt na een CVA kan verwachten.
   
 • Patiënteninformatiekaartje
  Na een beroerte, ongeluk of hersenoperatie kunnen problemen ontstaan. Soms ook pas na een lange periode. Het informatiekaartje informeert patiënten en naasten over deze problemen. Ook geeft het kaartje aan waar informatie te verkrijgen is. Wilt u uw patiënten een dergelijk kaartje geven (op A4 of A5 formaat)? Bestel deze dan bij het Transmuraal Netwerk via info@transmuraalnetwerk.nl.

  Er is ook een versie van dit kaartje voor professionals. Ook deze is te downloaden
 • CVA-gids
  De CVA-gids biedt informatie over het krijgen van een CVA en geeft een overzicht van relevante adressen van het zorgaanbod in de regio. De gids wordt regelmatig herzien om de informatie actueel te houden.
   
  Bestellen van de CVA-gids kan via info@transmuraalnetwerk.nl. Vermeld bij uw bestelling om welke gids het gaat, het gewenste aantal exemplaren en het postadres waar u het wilt ontvangen.
          
 • Zorgstandaard CVA/TIA
  De Zorgstandaard CVA/TIA geeft vanuit het patiëntenperspectief een functionele beschrijving van de CVA zorg gedurende het complete zorgcontinuüm en een beschrijving van de bijbehorende organisatiestructuur en kwaliteitsindicatoren.
 • Informatie over de chronische fase
  In het boekje 'Uitbehandeld! Hoezo?' staan aanbevelingen voor de professionele zorg voor de patiënten met een CVA en hun naasten in de chronische fase.
   
 • In maart 2015 is de ketenovereenkomst herzien en (opnieuw) door ketenpartners ondertekend.
   
 • Afspraken nazorg CVA
  Vanuit het Netwerk Neurologie is in de werkgroep Thuisrevalidatie samengewerkt aan afspraken over nazorg bij CVA. De afspraken zijn goed in beeld gebracht. Je kunt ze via dit schema zien.

Contact


 

Laura van Werven
0182-505534
laura.van.werven@ghz.nl
Deel