Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname. De Wet zorg en dwang geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Kennissessies:

Iedereen op de werkvloer komt in aanraking met deze nieuwe wet en het werken tussen vrijheid en veiligheid. Daarom werd op 8 maart j.l. in samenwerking met Significant de 1e kennissessie georganiseerd waarin basis en praktijk kennis van de Wzd werd besproken. Presentatie Significant. Filmpjes en links staan hieronder. 

Volgende kennissessies:

Dinsdag 14 juni 16.00 -17.30, Uitnodiging.  

Donderdag 8 september 16.00 - 17.30.

Donderdag 6 oktober 16.00 - 17.30 

Handige links:

www.wzdwijzer.nl

www.dwangindezorg.nl

www.vilans.nl/projecten/wet-zorg-en-dwang

www.coordinerendwzd.nl/

Filmpjes:

Alternatievenbundel voor vrijheid in de zorg

Stappenplan Wet zorg en dwang 

Wet zorg en dwang in vogelvlucht 

Documenten:

Handreiking 'Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra'         

HandelWijzer Wzd in de ambulante setting 

Beslisboom is de wet Wzd van toepassing?

Alternatieven bundel (Vilans)

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
06-48133312
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel