Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Bijeenkomsten voor allochtonen van Marokkaanse afkomst

De Marokkaanse gemeenschap werd geïnformeerd over (de vroege signalen van) dementie, de veranderende zorg en werd gewezen op de bestaande voorzieningen door informatie en voorlichting te geven. Dit gebeurde door lokaal aan te sluiten op initiatieven die al (langere) tijd lopen. Bijvoorbeeld een koffieochtend voor Marokkaanse vrouwen die beter Nederlands willen spreken, maar ook door zelf bijeenkomsten te organiseren. Bijvoorbeeld in de moskee.

 

Omdat de Nederlandse taal een probleem kan zijn bij de oudere generatie, werden deze bijeenkomsten verzorgd door professionals/vrijwilligers uit de regio die de Marokkaanse taal spreken en bekend zijn met de sociale kaart

 

Voor het kunnen bereiken van de Marokkaanse gemeenschap is eerst een contacten lijst aangemaakt van mensen die veel met de doelgroep te maken hebben op zowel zorg als welzijn gebied. Ook zijn contacten gelegd met de moskeeën in de regio en andere organisaties zoals de islamitische school.

De mogelijkheden om de doelgroep te bereiken zijn met behulp van deze contactpersonen beschreven in een communicatieplan.  

 

Een aantal contacten (professionals) die ook de Marokkaanse taal spreken is gevraagd een scholing te volgen, georganiseerd door het NOOM ( Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten).

 

Deze scholing bestond uit:

-Basisinformatie aanpak voorlichtingsproject

-Opzet gespreksbijeenkomst (met voorbeeldprogramma)

-Films Alzheimer Nederland t.b.v. gespreksbijeenkomsten 

 (In volgorde van voorkeur voor gebruik)

         Hoe herken ik dementie?

         Leven met dementie

         Wat is dementie?

         De diagnose

         De risicofactoren

-Foto’s Omgaan met dementie

-Quiz Meer dan vergeten

-Verder lezen, verder kijken, overzicht met verwijzingen 

-Tips & trucs voor gespreksbegeleiders

-Voorlichting versus gesprek

 

De bijeenkomsten zijn mondeling geëvalueerd met de deelnemers en te vinden in het evaluatieverslag.

 

Voor de bijeenkomsten werden de volgende materialen meegenomen die de deelnemers mee konden nemen:

 

-Dementiegids Midden-Holland

-Is het dementie? (meer weten over) te bestellen bij Alzheimer Nederland

-Brochure ‘Wat is vergeetachtigheid en wat is dementie’, voorkant en achterkant

-Kaartje ’10 omgangstips en hoe herkent u iemand met dementie?’, voorkant en achterkant

 

 

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
0182-505534
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel