Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Positieve gespreksvoering voor mantelzorgers bij dementie

Sinds het starten van TANDEM (samenwerkingsverband voor casemanagement) in september 2012 hebben we meer inzicht gekregen over de behoefte van mensen met dementie en hun mantelzorgers in onze regio Midden-Holland. Vragen die mantelzorgers stellen gaan vaak over praktische tips bij het omgaan met iemand met dementie die vooral gericht zijn op de communicatie.

 

Hiervoor is een bijeenkomst opgezet voor de mantelzorger van mensen met dementie die 8 x in de regio Midden-Holland werd georganiseerd. De bijeenkomsten in een kleine groep werden goed ontvangen. Het heeft als voordeel dat alles veel opener kan worden besproken. Er is vaak onderlinge herkenning en men krijgt de informatie waaraan men behoefte heeft. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Het geeft de mantelzorger meer handvaten om de persoon met dementie te ondersteunen in het dagelijkse leven.

 

Een aantal uitspraken van enkele deelnemers over de workshop zoals die te lezen zijn in het evaluatieverslag:

“Sprak mij erg aan”

“Docent kwam ook over als ervaringsdeskundige”

 

De bijeenkomsten werden geleid door twee casemanagers van TANDEM en werden bij de diverse organisaties en ook bij de mantelzorgers onder de aandacht gebracht met een flyer.

 

Voor het bereiken van de doelgroep werd een communicatieplan geschreven

 

In het format vindt u meer informatie over het doel, de inhoud, programma en werkwijze.

 

Elke deelnemer kreeg een lesmap met daarin:

- Programma

- Evaluatieformulier 

- Het brein, functioneren van het brein in 4 niveaus

- Tips bij positieve gespreksvoering

- Tips om de communicatie te bevorderen

- Interessante websites, boekentips en de Alzheimer Assistent  

- Kaartje ’10 omgangstips en hoe herkent u iemand met dementie?’, voorkant en achterkant.

-Dementiegids Midden-Holland

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
0182-505534
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel