Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Managers Contact

Sinds 2013 organiseert het Transmuraal Netwerk Midden-Holland elk jaar een managerscontactdag. Dit is een informele ochtend met lunch waar zorgmanagers in Midden-Holland aan mee kunnen doen.

 

Samenwerking in de zorg wordt steeds meer een noodzaak en dan is het belangrijk dat men, ook op managementniveau, elkaars organisaties en werkvelden kent. Managers leren collega’s kennen uit andere zorgorganisaties en doen tijdens deze interactieve en uitdagende ochtend kennis op over diverse thema’s.

 

De volgende managerscontactdag is in 2021 op een nog nader te bepalen datum, als we weer bijeen mogen komen. Managers kunnen zich inschrijven via info@transmuraalnetwerk.nl.

 

Presentaties en een kort verslag van de vorige bijeenkomsten zijn te vinden onder de kopjes 'Nieuws'en 'Documenten'.

 

 

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
0182-505534
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741
ineke.weverling@ghz.nl

Deel