Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Medicatie in de keten

Werkgroep Medicatieveiligheid
Sinds het najaar van 2014 is een regionale werkgroep Medicatieveiligheid actief ondersteund door het Bureau Externe Relaties van het Groene Hart Ziekenhuis en het Transmuraal Netwerk Midden-Holland.
De werkgroep werkt aan een convenant 'Medicatieketen in Midden-Holland' waarin de landelijke richtlijnen voor 'veilige medicatieoverdracht' en voor 'doelmatig voorschrijven' zijn vertaald naar regionale samenwerkingsafspraken. 

Veilige medicatieoverdracht 
Vanaf 2011 geldt de landelijke richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ voor alle zorgaanbieders in Nederland.
Sinds 1 januari 2011 is het verplicht dat er:

-  bij elk contact met een voorschrijver altijd een actueel medicatieoverzicht (AMO) beschikbaar is waarop het medisch handelen wordt gebaseerd.
- bij een spoedopname zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur na opname, een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is.
- bij overdracht naar de volgende schakel zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker binnen 24 uur na consult, het actuele medicatieoverzicht beschikbaar is.

Zie: www.medicatieoverdracht.nl

Doelmatig voorschrijven
De ‘Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten’ en de ‘Handleiding Geneesmiddelsubstitutie’ van de KNMP maken duidelijk dat er een steeds grotere druk ligt op het doelmatig voorschrijven van medicatie. Huisartsen worden ondersteund om doelmatig voor te schrijven door de NHG standaarden en het elektronisch voorschrijfsysteem in het HIS (Huisarts Informatiesysteem). Doelmatig en veilig gebruik van medicijnen betekent:
- voorschrijven conform richtlijnen en zo nodig bewust afwijken
- kostenbewust voorschrijven in de vorm van generiek i.p.v. spécialité, multi source i.p.v. single source, de goedkoopste variant bij gelijkwaardige middelen

Betrokkenen
Het convenant wordt ondersteund door de volgende partijen:
- Regionaal Overleg Huisartsen Midden Holland (ROHMH)
- Huisartsenpost Gouda (HAP)
- Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM)
- Stichting Samenwerkende Apothekers Midden-Holland
- Poliklinische Apotheek Midden-Holland
- Zorgpartners Midden Holland
- ZorgBelang Zuid-Holland
- Groene Hart Ziekenhuis Gouda (GHZ)
- Vereniging Medische Staf GHZ
-Vierstroom/Fundis Specialisme Ouderengeneeskunde
- Rivierduinen

ContactHansje Pontier
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

Deel