Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Multiple Sclerose

De MS-keten stemt de zorg af voor mensen met multiple sclerose (MS) in de regio Midden-Holland.

Multiple Sclerose is een onvoorspelbare chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Hierbij tasten ontstekingen in het zenuwstelsel de zenuwbanen aan. Dit zorgt voor stoornissen in de signaalgeleiding. De ziekte heeft grote invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven. De medische behandeling van MS is gericht op het stoppen of beperken van (de gevolgen van) een MS-aanval die de symptomen verergert. Deze MS-aanval wordt ook wel schub of relaps genoemd.

In Nederland zijn er ongeveer 25.000 MS patiënten. In Midden-Holland zijn dit er ongeveer 450. Meer informatie over MS.

De projectgroep MS-keten
De MS-projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Basalt
  • Groene Hart Ziekenhuis
  • Zorgpartners Midden-Holland
  • ZorgBrug
  • Vierstroom
  • MS Vereniging Nederland (afdeling Gouda)
  • Gedeelde Zorg Midden-Holland

Voorzitter is Tiny Janssen, gespecialiseerd MS-verpleegkundige.

Multidisciplinaire begeleiding
Het verloop van de ziekte vraagt om een regelmatige begeleiding door verschillende disciplines. Het aantal deskundigen dat betrokken is bij een MS-patiënt is erg groot. De neuroloog, gespecialiseerd MS-verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, oogarts, uroloog, internist en huisarts zijn allen betrokken bij de MS-zorg. Goede afstemming van informatie en nauwe samenwerking tussen disciplines zijn heel belangrijk voor de patiënt. 

De bijdrage van de MS-keten
De MS-projectgroep bestaat sinds 2007 en richt zich op optimale zorg voor MS-patiënten. Hiervoor zijn inmiddels verschillende middelen opgesteld, waaronder een leidraad en MS-gids. U vindt deze onder documenten.

Nieuws

Nieuwe MS-gids

Datum: dinsdag 12 juli 2022

Activiteiten

Agenda

ContactHansje Pontier
Programmamanagement

06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl 

Deel