Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Niet aangeboren Hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel (NaH) is schade aan de hersenen die ontstaan is in de loop van het leven. Deze schade kan ontstaan door onder andere een CVA, hersenkneuzing, ongeluk, tumor, hartstilstand, alcohol-drugsverslaving, vergiftiging of een neurologische aandoening zoals MS, Huntington of Parkinson. De gevolgen van NaH kunnen per persoon verschillen, maar kennen ook overeenkomsten. Mensen kunnen sneller moe zijn (en merken dit zelf niet), hebben moeite hun emoties in bedwang te houden en kunnen het overzicht kwijt zijn waardoor werkzaamheden moeizaam verlopen.

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een vorm van hersenletsel. Kijk voor meer informatie op www.hersenletsel.nl

NAH-netwerk Midden-Holland
In mei 2016 is het NAH netwerk Midden-Holland opgericht. Het doel van dit netwerk is dat mensen met vragen over NAH in de regio gehoor vinden en deskundige begeleiding bij het vinden van antwoorden. Het netwerk bundelt kennis en krachten van betrokken organisaties en professionals met als doel de deskundigheid, kennis en samenwerking m.b.t. NAH in de regio te vergroten en de zorg te verbeteren.

Participanten
Deelnemers aan dit netwerk zijn regionale organisaties met een aanbod op het gebied van NAH. Diverse partijen hebben de regionale netwerkvisie ondertekend en/of denken mee in de stuurgroep: Activisie, Gemiva-SVG Groep, Hersenletsel.nl, MEE Midden-Holland, Plicare, Provinciaal Coördinatiepunt, Sanare Zorg en Welzijn, Basalt, Transmuraal Netwerk Midden-Holland, De Zellingen, ZorgBrug, Zorgpartners Midden-Holland  

Entreepunten
Regionale NAH-entreepunten zijn locaties waar mensen met NAH, naasten en professionals hun vragen over NAH stellen. Medewerkers van deze punten dienen hen adequaat te woord te kunnen staan en zo nodig te verwijzen naar de juiste ondersteuning. Daarom vormen de entreehouders samen een netwerk.

Netwerk van entreehouders
Binnen dit netwerk van entreehouders zijn er:

  • Algemene entreehouders, die in staat zijn signalen van NAH te herkennen en hulpvragen te verwijzen binnen hun eigen organisatie of extern naar een organisatie uit het netwerk. Zij volgden hiervoor een basisscholing.
  • Specialistische entreehouders, die een regiefunctie bij complexe vragen hebben.

De entreehouders voldoen aan opgestelde kwaliteitseisen en ontmoeten elkaar tijdens netwerkbijeenkomsten zodat zij zich blijvend bewust zijn van NAH-problematiek.

Kijk voor deze entreepunten en meer informatie op www.hersenletselcentrum.com

 

ContactHansje Pontier
Programmamanagement

06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl 

Deel