Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Kinderastma

Het Kinderastma Netwerk (KaN)  levert een belangrijke bijdrage aan een optimale zorg voor kinderen met astma in de regio Midden-Holland. Door samen met de participanten en professionals projecten te initiëren, uit te voeren, te implementeren en af te stemmen.

Het Kinderastma Netwerk wordt gevormd door een kinderarts (GHZ), een jeugdarts (GGDHM), een huisarts, een apotheker (Gc Goverwelle), een kinderfysiotherapeut (GHZ), een verpleegkundig specialist (ZorgBrug), een Praktijk Ondersteuner Huisarts.

Ketenzorg voor kinderen met astma

Per november 2009 is de Ketenzorg voor kinderen met astma uitgebreid in de regio. Via ZorgDomein kunnen huisartsen in Midden-Holland kinderen boven de 7 jaar die mogelijk astma hebben, aanmelden voor screening.

Screeningsonderzoek
De eerste dag vindt er een longfunctie plaats en doet de verpleegkundig specialist kinderlongziekten anamnese en het lichamelijk onderzoek. De tweede dag wordt de histamine provocatietest gedaan en bezoekt het kind de kinderarts en de verpleegkundig specialist kinderlongziekten. De huisarts krijgt een advies voor het vervolgbeleid en volgt het kind met astma verder. 

Training Astma thuis en op school

In de regio wordt de cursus Astma thuis en op school gegeven in samenwerking met ZorgBrug, Vierstroom, kinderfysiotherapie eerste en tweede lijn, kinderartsen Groene Hart Ziekenhuis, apothekers en huisartsen.

Doel en aanmelden
Doel van de cursus is kinderen (groep 6 t/m 8 van de basisschool, leeftijd 9½ tot en met 12 jaar) te leren hoe ze beter met de gevolgen van astma om kunnen gaan. Aanmelden kan bij Monique Veenstra, Verpleegkundig specialist kinderlongziekten; e-mail: Monique.veenstra@ghz.nl. Als er voldoende deelnemers zijn wordt een datum gepland.

Longwijzer

De Longwijzer is een document voor kinderen met astma die een arts of astmaverpleegkundige bezoeken. De zorgverlener kan medicatie en behandelingsinformatie teruglezen en eventuele nieuwe informatie noteren. De Longwijzer is een vereenvoudigd patiëntendossier en is in bezit van de patiënt zelf.

Download hier de longwijzer voorzijde en longwijzer achterzijde.

Deel