Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Checklist samenwerking eerste lijn bij euthanasie en hulp bij zelfdoding

Leidend bij de uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding is de landelijke KNMG-KNMP Richtlijn euthanasie. Op basis van deze richtlijn zijn voor Midden-Holland de regionale werkafspraken en plaatselijke contactgegevens samengebracht in een praktische checklist van vijf stappen. De checklist is bedoeld voor de eerstelijnszorg en dient ter ondersteuning van een zorgvuldige uitvoering en een goede samenwerking rond euthanasie. De checklist is opgesteld op initiatief van de samenwerkende apothekers in Midden-Holland in afstemming met huisartsen, SCEN-artsen en een forensisch arts uit de regio.

Checklist transmurale samenwerking eerste lijn bij euthanasie en hulp bij zelfdoding

 

Deel