Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is op 3 oktober 2017, tijdens een bijeenkomst in Utrecht, officieel gelanceerd en aangeboden aan KNMG.

Er is brede overeenstemming over wat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Gemandateerde vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, wetenschappelijke en beroepsverenigingen van zorgverleners, beroepsverenigingen van geestelijk verzorgers, professionals in de psychosociale oncologie en zorgverzekeraars hebben dit vastgelegd in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Open hier het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel