Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Regiovisie Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg betreft alle aspecten van zorg. Alle zorgverleners leveren een bijdrage aan het evenwicht tussen zorg, compassie, aandacht, autonomie, waardigheid, onbaatzuchtigheid en nabijheid voor de mens met een ongeneeslijke ziekte met een beperkte levensverwachting en diens naasten. Hieraan zijn alle bestaande grenzen tussen organisaties ondergeschikt, omdat deelnemers aan het netwerk palliatieve zorg Midden-Holland verantwoordelijkheid nemen voor regionale palliatieve zorg, waarbij communicatie, coördinatie en afstemming van essentieel belang zijn. Lees de regio visie in onderstaande link.

regiovisie palliatieve zorg

De regiovisie en een samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan het NPZ Midden-Holland zijn ondertekend door de 18 onderstaande partijen uit de regio:

Agathos
Beth San
Fundis/ PlusZorg
Fundis/ Vierstroom Zorgthuis
Fundis/ Welthuis
Gemiva-SVG Groep
Groene Hart Ziekenhuis
Hospice en terminale thuiszorg Gouda en Waddinxveen (Steunpunt Midden-Holland)
Hospice IJsselthuis (Nieuwerkerk a.d. IJssel)
Hospice Bodegraven-Reeuwijk
Hospice Elim (Moerkapelle)
Huize Winterdijk
Mediis
Sanare
Tandem
Zevenster
ZorgBrug
Zorgpartners MH, intramuraal
ZorgpartnersMH, thuiszorg

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel