Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Positieve Gezondheid op NANO niveau

Plicare biedt in samenwerking met het Platform Eenzaamheid Gouda de cursus Gezond en Wel aan, welke vanuit Positieve Gezondheid is ingestoken.

Positieve Gezondheid op MICRO niveau

Het Sociaal team in Gouda werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve gezondheid. Alle sociaal werkers krijgen een training in Positieve gezondheid aangeboden door twee opgeleide medewerker van het Sociaal team en (de preventieverpleegkundige van) Plicare. Aansluitend zijn de medewerkers van het Sociaal team getraind in oplossingsgericht werken, volledig aangepast op de principes van Positieve gezondheid. Het sociaal team focust zo via het andere gesprek op de krachten, veerkracht en het aanpassingsvermogen van de cliënt. 
Daarnaast vervult het Sociaal team een verbindende en trekkende rol in een informeel netwerk IN Gouda waar veel voorliggende mogelijkheden om eigen kracht aan te kunnen spreken verbonden worden. Inzet van talenten van mensen wordt zo een breder onderdeel van de Goudse samenleving.

Plicare traint medewerkers van VierstroomzorgThuis en, samen met een opgeleide medewerker van het Sociaal Team Gouda, de sociaal werkers om te werken vanuit Positieve Gezondheid

Bij Gemiva-SVG Groep regio 5 zetten we deze methodiek breder in, gericht op medewerkers en cliënten. Zowel managers als een aantal medewerkers hebben de training positieve gezondheid gevolgd. Positieve Gezondheid helpt ons te kijken naar de talenten van cliënten en medewerkers. Door in te zetten op hun sterke kanten en kwaliteiten dragen we bij aan hun werkplezier en duurzame inzetbaarheid. We richten ons op wat goed gaat, wat zijn best-practices en hoe kunnen we die vasthouden en of breder inzetten. Lees meer.

Bij het Transmuraal Netwerk is het mogelijk een training of introductie over Positieve Gezondheid aan te vragen voor medewerkers of vrijwilligers. Trainingen worden incompany of op open-inschrijving gegeven. 

Positieve Gezondheid op MESO niveau

Positieve Gezondheid vormt de basis in de onderlinge samenwerking van Gedeelde Zorg. Positieve Gezondheid is preventief en voorkomt dat inwoners in het medische circuit terecht komen. De regie blijft bij de inwoners zelf. Zij worden gestimuleerd om eigen gezonde beslissingen te nemen.

Vanuit de gemeente Gouda wordt het concept Positieve Gezondheid ondersteund door het concept als uitgangspunt te hanteren in de nota’s waarop de uitvoering is gebaseerd. Dit is bijvoorbeeld zo in de recente stukken: de nota sociaal domein, het sportakkoord en het preventieakkoord.
In de nota sociaal domein staat hierover het volgende: ... Positieve gezondheid slaat een brug tussen zorg en welzijn. Daardoor zullen oplossingen niet langer als vanzelfsprekend en uitsluitend in het medische circuit worden gezocht. Uiteenlopende zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen weten elkaar te vinden rond hetzelfde doel: meer mogelijkheden waarmee mensen een veerkrachtig en betekenisvol leven kunnen leiden.

Positieve gezondheid op MACRO niveau

Het Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. Het is hun missie om de beweging rond Positieve Gezondheid te stimuleren, te versterken en te versnellen. Dit doen zij door kennis op het vlak van Positieve Gezondheid te delen. Onderzoeken, persberichten, magazines, nieuwsartikelen, evaluatiemethoden en wetenschappelijke publicaties vind je in de kennisbank. Deze wordt continu uitgebreid met actuele, relevante informatie. Bekijk direct de laatste updates! Ga naar de Kennisbank 

Vier implementatieniveaus

Om de beweging van al die verschillende initiatieven op gang te houden en te versterken, helpt het om daar op verschillende organisatieniveaus naar te kijken. Daarom werkt iPH zelf met een organisatiemodel, gebaseerd op dat van de Belgische hoogleraar Jan de Maesenaar. Dat geeft veel houvast.

Er zijn vier niveaus waarop Positieve Gezondheid zijn uitwerking kan krijgen,. Die vier hebben elkaar nodig en versterken elkaar.
macro (landelijk),
meso (wijk Gemeente),
micro (praktijk/ organisatie)
nano (patient/ burger).

 

Deel