Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Beside onderzoek

TANDEM heeft geparticipeerd in wetenschappelijk onderzoek VUmc: BESIDE (2015-2017)

BESIDE staat voor ‘Best practices in zorgtrajecten van mensen met dementie en hun mantelzorgers’.

Doel van dit project was het identificeren en typeren van 'best practices' in zorgtrajecten van thuiswonende mensen met dementie vanaf eerste symptomen tot opname of overlijden middels koppeling van routinematig verzamelde data.

Met de verzamelde gegevens zijn een aantal onderzoeksvragen beantwoord over kosten en kwaliteit van de hulpverlening in de diverse aan het onderzoek meegewerkte regio’s. 

Resultaten van het BESIDE project.

 

Deel